Home ArabischSectie Arabisch


Klik hier om naar het besloten deel van uw sectie te gaan.
Klik hier als u uw lidnummer en/of pincode niet meer weet.

Welkom op de pagina’s van de sectie Arabisch.

In onze sectie zitten zowel docenten Arabisch als andere personen die interesse hebben voor de Arabische taal en de Arabische wereld. De sectie stelt zich tot doel om het onderwijs van de Arabische taal in alle onderwijssectoren te promoten, de docenten Arabisch te ondersteunen en de ouders te ondersteunen die het Arabisch als examenvak voor hun kinderen in het voortgezet onderwijs wensen.

Ook bieden wij informatie over activiteiten die samenhangen met de Arabische taal.

Mocht u vragen hebben aan de sectie of lid willen worden, neem dan contact op met ons via Samira Haddad

 

   Oproep aan ouders

Zitten uw kinderen op het voortgezet onderwijs en zou u graag willen dat zij examen kunnen doen in het (Modern Standaard-)Arabisch? Dan is het interessant om te onderzoeken of er binnen de school van uw kinderen meer ouders en leerlingen zijn die hier interesse in hebben. Het is namelijk de school zelf die beslist of deze taal wordt aangeboden (in plaats van, of naast Frans, Duits of Spaans).

Wilt u informatie over of ondersteuning bij het benaderen van de directie van de school van uw kinderen, neem dan contact met ons op via: J.Richters  

  Waar kan ik Arabisch leren?

U kunt op vele plaatsen in Nederland Arabisch leren. Hieronder vindt u een overzicht dat uiteraard niet uitputtend is, maar wel een idee geeft waar u eventueel zelf verder kunt zoeken. Ook kunt u met concrete vragen contact opnemen met Samira Haddad, via Samira Haddad.

  Regulier onderwijs

 

  Basisonderwijs:

In het basisonderwijs zijn er helaas geen mogelijkheden meer om het Arabisch te leren. Voor leerlingen in deze leeftijd kan het alleen nog via particuliere verenigingen en moskeeën.

  Voortgezet onderwijs:

Er zijn in Nederland twee VO-scholen die het Arabisch als examenvak aanbieden. Dat zijn:

Ibn Ghaldoun in Rotterdam (vmbo. havo. vwo)

Edith Stein in Den Haag (vmbo)

Mogelijk zijn er meer scholen die het Arabisch als keuzevak aanbieden, maar daarvan hebben wij op dit moment geen overzicht.

 

 Hoger onderwijs:

Een groot aantal universiteiten in Nederland biedt onderwijs in het (standaard-)Arabisch aan.

Daarnaast is er een aantal hogescholen dat ofwel het standaard-Arabisch, ofwel een dialect van het Arabisch als keuzevak bieden. Voor een overzicht kunt u hier klikken.

 

 Volksuniversiteiten/volwassenenonderwijs

Op zeer veel taleninstituten en volksuniversiteiten worden verschillende cursussen Arabisch gegeven (Modern Standaard Arabisch, het Marokkaans-Arabisch of het Egyptisch Arabisch). Voor een overzicht van deze mogelijkheden klikt u hier. Deze lijst is niet uitputtend; mocht u aanvullingen hebben, geef die dan door via Samira Haddad.

 

 Taalcursussen online

Via het internet zijn er ook vele cursussen te vinden; u vindt hier een aantal daarvan op een rijtje gezet. Ook voor deze lijst zijn aanvullingen welkom.

 

 Buitenland

Uiteraard is het ook mogelijk om in het buitenland Arabisch te leren. We geven hier alleen de namen en websites van de verschillende Nederlandse instituten in de Arabisch wereld:

Nederlands instituut Marokko (Nimar) – Rabat, Marokko:

Nederlands-Vlaams instituut – Cairo, Egypte: 

Nederlands instituut – Damascus, Syrië

Als u zich wilt aanmelden als nieuw lid van de sectie Arabisch van Levende Talen, klik dan hieronder op de knop “Aanmelden”. U kunt dan online een aanmeldingsformulier invullen

In het afgelopen jaar bent u lid geworden van Levende talen, sectie Arabisch. Wij zijn u zeer erkentelijk dat u onze gelederen komt versterken in het belang van onze gemeenschappelijke liefde voor de Arabische taal en cultuur. Alleen met een sterke sectie kan er een vuist gemaakt worden om de belangen van het Arabisch onder de aandacht te blijven brengen.

Het bestuur wil graag een nauwe band met de leden en daarvoor bestaan enkele mogelijkheden.

Als lid ontvangt u het Levende Talen Magazine en het Levende Talen Tijdschrift. U bent daarover al geïnformeerd door het hoofdbestuur van Levende Talen. Schriftelijke bijdragen van leden zijn daarbij ook zeer welkom. En zeker als het betrekking heeft op uw eigen ervaringen! Want zoals u misschien wel gemerkt heeft, wordt er weinig geschreven over het vak Arabisch.

Met uw persoonlijke inlogcode en wachtwoord heeft u toegang tot de website www.levendetalen.nl, en ook tot de specifieke informatie voor docenten Arabisch

 

 

 


Berichten / agenda


Vakbondsnieuws
Actueel vakbondsnieuws en MHP Nieuwsbrieven Lees verder

Extern nascholingsaanbod
Lees verder

Verenigingsnieuws:
Lees verder