HomeEindexamens Russisch

Sinds 1971 is Russisch een schoolvak op havo en vwo. Je kunt het kiezen als tweede moderne vreemde taal in je profiel, als (profiel)keuzevak, of als extra vak.


Russisch
kies je omdat je

  • een uitdaging zoekt
  • nieuwsgierig bent naar Rusland, de taal, literatuur en cultuur
  • het leuk vindt om met talen te spelenHoe ziet het schoolprogramma eruit?
Voor het vak Russisch leer je dezelfde vaardigheden als bij Frans, Duits of Spaans. Dat betekent dat de onderdelen lezen, schrijven, spreken, luisteren, literatuur en kennis van land en volk aan bod komen. Net als voor alle andere vakken geldt voor Russisch een programma van toetsing en afluiting (PTA), waarin de leerstof en toetsmomenten zijn vastgelegd. De schoolexamens bepalen voor de helft je eindcijfer. De andere helft wordt bepaald door het Centraal examen.Vakpublicatie
Als u meer wilt weten over de totstandkoming van het Centraal examen Russisch, de eindtermen, voorbeelden van de inhoud, de relatie tot het ERK, enzovoorts, lees dan de Vakpublicatie. Deze publicatie is tot stand gekomen onder auspiciŽn van het College voor Examens en zij bevat een scala aan nuttige informatie voor studenten en docenten die zich willen voorbereiden op het Centraal examen. †De publicatie bevat tevens een aantal handige lijsten:

  • voorbeelden van veelvoorkomende vraagtypen in het Centraal examen (bijlage 3)
  • een woordenlijst met de minimale woordenschat die nodig is om het Centraal examen met een gerust hart af te leggen (los)
  • een overzicht van de minimaal benodigde passieve kennis van de grammatica (los)


Carmel Couprie over haar keuze voor Russisch, Praedinius Gymnasium Groningen 2011Interview met bedenker eindexamen Russisch
Luister naar een interview met de bedenker van het examenHeb je een Russischtalige achtergrond en wil je eindexamen havo of vwo doen?
De sectie Russisch begeleidt leerlingen met een Russischtalige achtergrond (heritage speakers) naar het havo/vwo eindexamen. Lees verder...Eindexamens havo/vwo 2016
Het Centraal Examen Russisch voor havo en vwo vindt plaats op†vrijdag 27 mei 2016, van 09.00-11.30 uurOefenbundels
De Sectie Russisch van Levende Talen heeft oefenbundels met de centraal schriftelijke eindexamens van 2000 tot 2012 samengesteld. Het is een losbladige bundel (zonder map) met alle teksten, opgaven en antwoorden, gerangschikt per jaar en niveau.

Wat moet u doen om te bestellen?
Stuur een mailtje met daarin de volgende informatie:
-het niveau: havo en/of vwo;
-het aantal bundels per niveau;
-uw adresgegevens

Maak tegelijkertijd het totaalbedrag van Ä20 over op rekeningnummer 5601257, tnv Sectie Russisch LT, ovv 'examenbundels'. Zodra uw betaling bij ons binnen is, sturen we de bundels naar u op.Hier vind je de meest recente schriftelijke eindexamens.
Klik hier voor het eindexamen havo 2015.
Klik hier voor het eindexamen vwo 2015.Staatsexamen Russisch

Het examen Russisch kan ook worden afgelegd als staatsexamen. Klik hier voor meer informatie over het doen van staatsexamen.
Vakinformatie Staatsexamen 2014 Russische Taal en Literatuur havo en vwoRussisch eindexamen in het nieuws!

Wat de pers schrijft over het eindexamen Russisch leest u bij nieuws†of in de archiefpagina's van de afgelopen jaren.Terug naar de homepage van de sectie Russisch


Berichten / agenda


Vakbondsnieuws
Actueel vakbondsnieuws en MHP Nieuwsbrieven Lees verder

Extern nascholingsaanbod
Lees verder

Verenigingsnieuws:
Lees verder