HomeNieuws voor de Sectie Fries: Congres 2 april 2009

Op 2 april aanstaande zal voor de zesde keer het tweejaarlijkse congres Fierder mei Frysk worden georganiseerd; De takomst fan it Frysk yn in meartalich Europa (Zie voor de inhoud onderstaande folder). Graag zo snel mogelijk opgeven by grytelsinga@hetnet.nl

Het congres zal op de gebruikelijke locatie zijn van Stenden University (voorheen CHN) Wyswert, Rengerslaan 8, Leeuwarden(Klik onderstaande link aan).

 

Berichten / agenda


Vakbondsnieuws
Actueel vakbondsnieuws en MHP Nieuwsbrieven Lees verder

Extern nascholingsaanbod
Lees verder

Verenigingsnieuws:
Lees verder