HomeExtern (nascholings-)aanbod

Collegereeks Grammaticale begrippen

Graag informeer ik u dat de Illustere School van de Universiteit van Amsterdam in februari en maart 2015 een speciale collegereeks ‘Grammaticale begrippen’ organiseert. Onderwerp, gezegde, bijwoordelijke bepaling… Al ongeveer 200 jaar leren we op school zinnen ‘ontleden’ met behulp van o.a. deze  begrippen. Zoals alles in de wetenschap, zijn ook deze begrippen eens door mensen bedacht en verder ontwikkeld. Hoe is dat gegaan? Onder leiding van dr. Els Effers wordt dit stuk wetenschapsgeschiedenis nader bekeken, globaal en desgewenst in detail aan de hand van oudere en recente teksten. Meer informatie over de collegereeks is te vinden in de bijgevoegde PDF. Deelname staat open voor alle belangstellenden en inschrijven kan via de website van de Illustere School.Conferentie Begrijpend lezen
30 september 2015

9.15 - 16 uur
Igluu, Eindhoven

I-phone, e-reader, tablet, boek, krant. Ons leesgedrag verandert. Dat geldt ook voor uw leerlingen. Hoe verhoudt zich het leesgedrag tot het onderwijsaanbod? We weten dat lezen een complexe vaardigheid is waaraan veel aandacht wordt besteed, en dat deze vaardigheid onontbeerlijk is voor een succesvolle (school)loopbaan in onze informatiesamenleving. Daarom organiseert het Kenniscentrum Begrijpend Lezen op woensdag 30 september 2015 de conferentie Begrijpend Lezen.

Over lezen in het digitale tijdperk
Er zijn lezingen over lezen in het digitale tijdperk en workshops en sessie over ondermeer voorlezen met digitale prentenboeken, begrijpelijke teksten voor kinderen, Nieuwsbegrip XL, begrijpend lezen met tablets en het lezen van fictie in het voortgezet onderwijs. Daarnaast vieren we het 10-jarig jubileum van Nieuwsbegrip en kunt u een reis door de historie van Nieuwsbegrip maken.

Meer informatie en aanmelden
Voor aanmelden en meer informatie over de conferentie gaat u naar www.cedgroep.nl/conferentiebegrijpendlezen.4 november 2015 Vlootschouw Windesheim

Bent u ook benieuwd naar onderzoeken die de onderwijspraktijk verbeteren? Op 4 november 2015 kunt u zich laten inspireren tijdens de Vlootschouw, een jaarlijks terugkerend symposium van Windesheim. Op dit symposium presenteren afgestudeerden hun praktijkgerichte onderzoek. Zij hebben allen in 2015 de master Special Educational Needs of master Learning & Innovation afgerond. De onderzoeken leveren een zeer bruikbare, actuele of originele bijdrage aan verbeteringen en opvattingen in scholen – (s)bo, vo, mbo en hbo – of organisaties.
 
De onderzoeken hebben een duidelijke meerwaarde voor het werkveld. Het bijwonen van de Vlootschouw geeft bovendien zicht op wat praktijkgericht onderzoek precies inhoudt. Interessant dus voor zowel redactieleden als lezers van uw blad en/of website. Wilt u daarom de Vlootschouw in de agenda van uw blad en/of website plaatsen?

Praktische informatie
Datum en tijd: 4 november 2015, 13.30-17:00 uur
Locatie: Windesheim, Auditorium, Campus 2-6, 8017 CA Zwolle.
Meer informatie: www.windesheim.nl/vlootschouw
Aanmelden: geïnteresseerden kunnen zich vanaf 7 september 2015 aanmelden via bovenstaande link4 juni symposium docentontwikkelteam (DOT)

Het is een nieuwe vorm van professionele ontwikkeling voor docenten. Maar: wat is een DOT (ook bekend als Professionele Leergemeenschap) nu precies en wat kan een DOT betekenen voor een docent of voor een school? Op 4 juni vindt in Nijmegen een symposium plaats over DOTS waar deze vragen beantwoord worden vanuit het perspectief van de Radboud Docenten Academie. Met o.a. interessante interviews met DOT onderzoekers en de mogelijkheid tot speeddaten met DOT deelnemers. Het symposium heeft een feestelijk tintje met verrassende optredens op een speciale locatie. Een dag waarbij je niet alleen weggaat met nieuwe kennis over DOTS maar ook met nieuwe inspiratie. Lees hier meer.

Docentontwikkelteam (DOT) Duits: activerende werkvormen

Activerende didactiek wordt als een belangrijke voorwaarde gezien om leerlingen actief met het verwerven van de Duitse taal bezig te laten zijn. Maar wat betekent dit voor de lespraktijk waarin je als docent in de sectie met een bepaalde leergang werkt? Hoe kunnen de vier vaardigheden Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken uit de leergang met voor leerlingen communicatieve en relevante leertaken, beter geïntegreerd worden? In deze DOT ontwikkelen en evalueren we activerende werkvormen voor het geïntegreerd oefenen van de vier vaardigheden die in de eigen lespraktijk uitgeprobeerd zullen worden. Inschrijven voor dit DOT aan de Radboud Docenten Academie in Nijmegen kan tot 1 juli 2015. Voor meer informatie klik hier.

Docentontwikkelteam (DOT) Engels - Literature and Communication: Theory and Practice

In deze DOT werken een literatuurwetenschapper en een vakdidactus samen met docenten Engels uit het middelbaar onderwijs om theorie en best practices te delen op het gebied van Engelstalig literatuur- en communicatieonderwijs. We werken naar een gezamenlijk doel toe—bijvoorbeeld het creëren van een product zoals lesmateriaal of in de praktijk getoetste onderwijsactiviteiten –, maar voorop staat dat we van elkaars expertise en onderwijsinstrumenten leren. Inschrijven voor dit DOT aan de Radboud Docenten Academie in Nijmegen kan tot 1 juli 2015. Voor meer informatie klik hier.

Docentontwikkelteam (DOT) Nederlands: taalkunde in het voortgezet onderwijs

In dit DOT gaan we op zoek naar mogelijkheden om aan taalkunde te doen in de bovenbouw van het vwo, afgestemd op de wensen van de deelnemers. We kunnen kijken naar de wetenschappelijke vakinhouden die je ter voorbereiding op een universitaire studie aan de orde kunt stellen, maar we kunnen het ook hebben overlinguïstisch denken: hoe kijkt een taalkundige tegen de taal aan, wat voor vaardigheden heeft een linguïst, en wat heb je daaraan als vwo-leerling? Hoe kun je leerlingen leren redeneren over taalkwesties? Inschrijven voor dit DOT aan de Radboud Docenten Academie in Nijmegen kan tot 1 juli 2015. Voor meer informatie klik hier.Symposium taaldiversiteit

In samenwerking met Avans Hogeschool organiseert Hogeschooltaal een symposium met als thema 'Taaldiversiteit'. Deze dag bieden wij u de gelegenheid tot ontmoeting, verbinding en debat met wetenschappers, politici en collega's uit het werkveld. Het volledige programma vindt u hieronder.

Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om dit symposium bij te wonen. Tevens vindt u in de bijlage het persbericht; wellicht is het interessant om binnen uw organisatie bekendheid te geven aan deze dag.

Meer informatie vindt u op http://www.taalsymposium.nl%3chttp//www.taalsymposium.nl.
Direct inschrijven? Dat kan via deze link.Call for papers: Italiaans

Lees er hier meer over.Laatste kans insturen dromen 'Durf te dromen' wedstrijd
Ministeries van OCW en EZ en Stichting Platforms VMBO laten VMBO dromen uitkomen

BUNNIK - Sinds eind november kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten/docenten van basisscholen, VO en MBO dromen insturen. Inmiddels heeft de organisatie al veel inspirerende dromen mogen ontvangen. Om alle leerlingen, ouders en leerkrachten/docenten van basisscholen, VO en MBO die nog geen droom hebben ingestuurd alsnog deze kans te geven, is het mogelijk om hun droom in te sturen tot en met 27 maart 2015.

Dromen insturen
Dromen kunnen ingestuurd worden via http://www.vmbo15jaar.nl%3chttp//www.vmbo15jaar.nl. Nadat alle inzendingen binnen zijn, volgt er een selectie door vertegenwoordigers van de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Economische Zaken (EZ) en Stichting Platforms VMBO. De indieners van geselecteerde dromen worden gevraagd hun droom toe te lichten. Inzenders worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Voor meer informatie over de 'Durf te dromen' wedstrijd gaat u naar http://www.vmbo15jaar.nl%3chttp//www.vmbo15jaar.nl.

15 jaar vmbo
De dromenwedstrijd wordt georganiseerd ter ere van het 15 jarig jubileum van het VMBO. De Ministeries van OCW, EZ en Stichting Platforms VMBO bieden de realisatie van inspirerende dromen aan als cadeau aan het vmbo. De ingestuurde dromen kunnen verbinding hebben met de vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma's van het VMBO, het vmbo in de toekomst, bedrijfsleven of het maatschappelijk debat binnen het vmbo stimuleren.

Stichting Platforms VMBO
Stichting Platforms VMBO (SPV), is een samenwerkingsverband tussen de platforms beroepsvoorbereidende en beroepsoriënterende programma's in het VMBO. In Stichting Platforms VMBO hebben deze platforms hun krachten gebundeld.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline Kerkhoffs, directeur Stichting Platforms VMBO,
E j.kerkhoffs@platformsvmbo.nl, T 06-10118341 of 030-7670068.
Website: http://www.platformsvmbo.nl%3chttp//www.platformsvmbo.nl , http://www.vmbo15jaar.nl%3chttp//www.vmbo15jaar.nl Digitaal materiaal kunt u downloaden op www.vmbo15jaar.nl/linksInternationale Lexicografische Conferentie

Op vrijdag 17 april  wordt de internationale Lexicografische Conferentie doorde Fryske Akademy in Leeuwarden georganiseerd. Deze conferentie gaat in op de rol van lexicografie bij standaardisering en purificering van minderheidstalen. Voor meer informatie en een illustratie zie de website.Donderdag 12 maart: Docentendag Literaire Kritiek

Pre-University College of Humanities in samenwerking met de Radboud Docenten Academie
Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen
Tijd: 14:30 tot 20:30
Geeft u een taal- of cultuurvak op de middelbare school, wilt u zich verdiepen in de literaire kritiek èn daar in de praktijk mee aan de slag gaan? Dan is de Docentendag Literaire Kritiek u op het lijf geschreven. Prof. dr. Jos Joosten en dr. Usha Wilbers geven beiden een lezing over de historische en theoretische achtergrond van de literaire kritiek waarna deelnemers zelf aan de slag gaan met een analyse van een aantal spraakmakende kritieken. De dag wordt afgesloten met een lezing van Jean Pierre Geelen, tv-criticus van de Volkskrant. U kunt zich hier aanmelden.


 
18 juni: Themadag Nederlands: Wat moet ik nou met die grammatica?

Radboud Docenten Academie
Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen
Tijd: 13:00 tot 17:00
Hebt u ook zo genoeg van al die zouteloze vuistregeltjes en oninspirerende ezelsbruggetjes? Zakken uw leerlingen ook moedeloos ineen als u een grammaticales aankondigt? In deze nascholing gaat u samen met de in eigen land wereldberoemde taalprof Peter-Arno Coppen op zoek naar ideeën om uw grammaticaonderwijs spannender, levendiger, en vooral leerrijker te maken. De workshop neemt een halve dag in beslag en biedt een afwisseling van theorie een praktijk. U krijgt informatie over de achterliggende principes van de grammaticadidactiek, en u gaat zelf aan de slag met concrete werkvormen. U kunt zich hier aanmelden.Cursus Recente Spaanse Literatuur (Nascholing)
 
Datum: woensdag 4 maart 2015 t/m vrijdag 22 mei 2015
Tijd: 18:30 tot 20:30
Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen
Organisator: Pre-University College Humanities, opleiding Spaanse Taal en Cultuur Spreker
Prof. dr. Maarten Steenmeijer, dr. Pablo Decock, Dr. Brigitte Adriaensen

Beschrijving:
 
In samenwerking met het Pre-University College Humanities organiseert de studierichting Spaanse Taal en Cultuur van de Radboud Universiteit Nijmegen in de maanden maart en april van 2015 de cursus 'Recente Spaanse Literatuur'. De cursus is bedoeld voor hispanisten, leraren Spaans en andere belangstellenden, en wordt in het Spaans gegeven. Voor meer informatie, zie www.ru.nl/puchumanities/spaans.

Contactpersoon: Mireille Vaal
E-mail: puchumanities@let.ru.nl
Telefoon: 024-361 28 47
Aanmelden: Aanmelden kan via de siteAankondiging Conferentie didactiek: donderdagmiddag 5 maart 2015

Van scholen wordt verwacht dat zij opbrengst- en doelgericht werken. En hun onderwijs zo inrichten dat leerlingen hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Excellente docenten hebben daarbij een sleutelrol. Maar hoe bereikt u, als docent, die excellentie?

Kom naar de Conferentie didactiek voor docenten vo en vso en steek uw licht op over kwaliteitsverbetering in de didactiek, feedback in de klas, Teach Like a Champion en Breinsleutels. Verder zijn er workshops over ‘leren leren’, omgaan met gedrag en leren met tablets. Harm Klifman, keynote speaker, geeft een inleiding over het belang van pedagogisch-didactische kracht, competentieontwikkeling en de kwaliteit van de leraar.

Datum
De conferentie vindt plaats op donderdagmiddag 5 maart bij CED-Groep, Tolakkerweg 153, 3788 JL, Maartensdijk
Programma en inschrijven
Meer informatie over het programma en het inschrijfformulier vindt u op www.cedgroep.nl/conferentiedidactiek

Inlichtingen
Voor inhoudelijke inlichtingen kunt u terecht bij Keeke Dielemans, k.dielemans@cegroep.nl 
Voor informatie over de organisatie, bel of mail naar het Cursus- en conferentiebureau van de CED-Groep, 010 4071427, conferenties@cedgroep.nl.Vakinhoudelijke nascholing voor docenten Duits | Aanbieder: MVT Nascholing | Voorjaar 2015

MVT Nascholing, een jong bureau voor nascholing, organiseert in het voorjaar van 2015 de volgende workshops voor docenten Duits VO en MBO:
• Auffrischungskurs deutsche Grammatik – di. 10.02
• Update Deutschland: Geschichte, Politik, Gesellschaft – do. 12.03
• Die schriftliche Bewerbung in Deutschland – ma. 20.04
• Sprache ist dynamisch! Wie das Deutsche sich verändert – ma. 8.06 

Plaats: Amsterdam, Prijs 200 Euro, Tijd 14.00-17.15, aansluitend borrel

Deze workshops kunnen we ook in house organiseren. Voor meer info klik hier.Vakinhoudelijke nascholing voor docenten Frans | Aanbieder: MVT Nascholing | Voorjaar 2015

MVT Nascholing, een jong bureau voor nascholing, organiseert in het voorjaar 2015 de volgende workshops voor docenten Frans VO en MBO:
• Utiliser les potentiels (Luistervaardigheid) – di.10.03
• La candidature par écrit: pas de problème! – ma. 13.04
• La France du XXIème siècle – do. 11.06

Plaats: Amsterdam, Tijd 14.00 - 17.15, aansluitend borrel

Deze workshop kunnen we ook in house organiseren. Voor meer info klik hier.Vakinhoudelijke nascholing voor docenten Engels | Aanbieder: MVT Nascholing | Voorjaar 2015

MVT Nascholing, een jong bureau voor nascholing van organiseert in het voorjaar 2015 de volgende workshops voor docenten Engels VO en MBO:

• Fathoming Britain: the UK's history, politics, economy & society – do. 19.03
• Grammar: new insights – new practices–  di. 21.04

Plaats: Amsterdam, Tijd 14.00 - 17.15, aansluitend borrel

Deze workshop kunnen we ook in house organiseren. Voor meer info klik hier.Subsidiabele zomercursussen over ICT in de klas en samenwerkend leren op afstand

TELLConsult organiseert  zomercursussen in samenwerking met, o.a. de universiteiten van Antwerpen, Nice en Catalunya (OU)  en de Kildare en Wicklow Opleiding & Training Board.
De cursussen zijn gebaseerd op de resultaten van de innovatieve EU-projecten waarbij genoemde organisaties betrokken zijn.
 
Deelname aan deze internationale cursussen kan in aanmerking komen voor Europese subsidie (ErasmusPlus Key Action 1). Te meer omdat de cursus inhoud en organisatie kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de deelnemende onderwijsinstellingen op het terrein van internationalisering.
Zo worden cursisten onder meer gestimuleerd - ook na afloop van de cursus - gebruik te blijven maken van het cursus platform om samen te werken, materialen uit te wisselen en ervaringen met het toepassen van het geleerde in de praktijk te delen.
 
Meer informatie over de cursussen (data, locaties, doelgroepen, inhoud en tarieven) en het internationale team van begeleiders is hier te vinden: http://www.koenraad.info/content/current-courses
 


MVT Nascholing van start

Hoera! Geboren!

Op 2 januari van dit jaar is MVT Nascholing officieel van start gegaan. MVT Nascholing is een opleidingsinstituut voor nascholing van docenten moderne vreemde talen in het voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

MVT Nascholing is opgericht door Danuta Jong, van origine een Poolse en Katja Zaich, van origine een Duitse. Danuta, sinds ruim 25 jaar in Nederland wonend, is de drijvende kracht achter OCPE – een bureau voor permanente educatie voor tolken en vertalers. Haar kennis en ervaring zet ze nu in op het gebied van nascholing voor taaldocenten. Katja Zaich heeft een bureau voor taaldiensten Duits: Zaich! Taalservice Duits, maar zij heeft ook naam gemaakt als auteur van woordenboeken en studieboeken Duits en zij werkt mee aan schoolboeken.

MVT Nascholing biedt korte vakinhoudelijke studiemiddagen aan, inspirerend voor deelnemers én voor sprekers, met een aantrekkelijke prijs/kwaliteitverhouding. Dit zijn de twee uitgangspunten van MVT.

Op dit moment heeft MVT Nascholing 9 workshops in haar portefeuille: van Grammatica Engels tot Update Frankrijk. Nieuwe programma’s zijn in voorbereiding. De eerste workshop Opfriscursus Duitse grammatica is gepland voor 10 februari 2015.

MVT Nascholing kan op aanvraag in-company trainingen verzorgen. Dank zij een uitgebreid netwerk van docenten en trainers is MVT in staat op korte termijn kwaliteitstrainingen aan te bieden.

Meer informatie over MVT Nascholing en het aanbod vindt u op de website: http://www.mvt-nascholing.nl/.

Volgens Danuta Jong, medeoprichtster van MVT Nascholing: “Ons motto is: voor professionals en dóór professionals. De workshops van MVT Nascholing worden verzorgd door hoogopgeleide professionals met didactische ervaring. Taaldocenten hebben immers recht op de beste kwaliteit.”Onderwijslezing: Passend onderwijs

Op 18 maart 2015 organiseert Windesheim de Onderwijslezing. Deze jaarlijks terugkerende lezing rond een actueel thema wordt door onderwijsprofessionals gewaardeerd als een inspirerende ontmoetingsplek. Dit jaar is het centrale thema Passend onderwijs: een uitdaging, kans of probleem voor docenten, teams en bestuurders?

De hoofdsprekers zijn Lydia Krabbendam (Vrije Universiteit, over leerlingen en hun diversiteit in leren en ontwikkeling) en Dolf van Veen (Windesheim, over leraren en hun kracht en professionalisering).
Voorafgaand aan de hoofdsprekers kunnen deelnemers één van de drie minisymposia volgen, waarin we de kansen voor passend onderwijs vanuit verschillende invalshoeken belichten:
'Professionaliseren van leraren voor passend onderwijs in het mbo’ (in samenwerking met het Deltion College)
‘Gepersonaliseerd leren met gebruik van ICT’ (in samenwerking met het Hondsrug College en O4NT)
‘Visioenen van passend onderwijs waarin elk talent telt’, een verkenning aan de hand van actuele filmfragmenten
In het randprogramma is er de gelegenheid om kennis te nemen van state of the art informatie over ontwikkelingen rond passend onderwijs en professionaliseringsmogelijkheden voor leraren. Natuurlijk zijn er zoals altijd muzikale intermezzo’s en sluiten we het programma af met een diner zodat u contacten kunt onderhouden of aangaan.

Datum: 18 maart 2015
Tijd: 12.30 tot 20.00 uur
Locatie: Windesheim, Campus 2-6 in Zwolle
 
Geïnteresseerden kunnen zich binnenkort aanmelden op www.windesheim.nl/onderwijslezingNascholing Russisch
 
1)           Eendaagse Mastercourse: http://is.uva.nl/nascholing/mastercourses/programma/programma/programma/content-2/folder/van-tolstoj-tot-havel-literatuurstudie-nu-en-de-oost-europese-canon.html.  Datum: vrijdag 6 maart 2015. Prijs: € 195 (inclusief koffie/thee en lunch). Tijd: 10:00 - 17:00 uur. Locatie: UvA-locatie in de binnenstad van Amsterdam. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat. Er is geen voorkennis vereist.
2)           De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt een Speciale Collegereeks aan over Tsjechische literatuur. Inschrijven kan t/m 3 feb, de kosten zijn €185,-. De reeks loopt van 4 feb – 25 maart, op woensdag en vrijdag van 11.00-13.00 uur. Lees hier meer: http://is.uva.nl/publieksbijeenkomsten/speciale-collegereeksen/speciale-collegereeksen/speciale-collegereeksen/content/folder-5/tsjechische-literatuur-van-havel-tot-kundera.html
3)           Verschillende Open UvA-Colleges (reguliere colleges waar mensen van buiten de universiteit kunnen aanschuiven). Daar zitten de laatste jaren steeds meer vakken tussen die interessant zijn voor mensen met interesse in Slavische talen en culturen. Kijk voor aanbod van volgend semester hier: http://is.uva.nl/publieksbijeenkomsten/open-uva-colleges/taal-en-letterkunde/taal-en-letterkunde.html
 
Met vriendelijke groeten,
Esther van Loo
Sectie Russisch Vereniging van Leraren in Levende TalenTPRS trainingen van Taalleermethoden.nl in 2015

Gaat het jou ook aan het hart dat de leerlingen écht vaardig worden in de door jou gedoceerde doeltaal? Vind je een goed contact met je leerlingen heel belangrijk en kijk je niet alleen naar cijfers, maar juist naar de leerling 'als mens' en naar wat hij of zij kan en doet met betrekking tot alle taalvaardigheden? Verdiep je dan eens in TPRS! TPRS staat voor Teaching Proficiency through Reading and Storytelling, een taal doceren via verhalen en lezen.

Hieronder vind je de TPR Storytelling trainingen van Taalleermethoden.nl. Het is ook mogelijk om trainingen of workshops bij jou op school te laten verzorgen, waarbij je een TPRS demo aan een klas met leerlingen van je eigen school kunt observeren. Neem voor meer informatie of een vrijblijvende offerte contact<mailto:info@taalleermethoden.nl> met ons op.

TPRS 1 oriënterende gebruiker: za 30-05-2015 09.30-16.30 Amersfoort*
TPRS 2 lerende gebruiker: za 12-09-2015 09.30-16.30 Amersfoort*
TPRS 3 ingewijde gebruiker: za 31-10-2015 09.30-16.30 Amersfoort*
TPRS 4 gevorderde gebruiker: za 28-11-2015 09.30-16.30 Amersfoort*
Speciaal voor docenten Frans: TPRS training Vrolijk & Frans 2: woe 20-05-2015 09.30-16.30 Amersfoort*
TPRS training Vrolijk & Frans 3: woe 16-06-2015 09.30-16.30 Amersfoort*
*Bij kleinere groepen in ErmeloStudiedag Spaans van 4 oktober 2014.

Klik hier voor meer informatie.Training Kernvak Engels: elke leerling voldoende (uitdaging)!

Het vak Engels is net als de vakken Nederlands en wiskunde een kernvak. Dat wil zeggen dat op het eindexamen voor slechts één van deze vakken een 5 mag worden gehaald. Met de invoering van deze nieuwe maatregel staan veel scholen voor een nieuwe uitdaging. Tijdens deze training gaan we met u aan de slag om tot  betere prestaties voor dit vak te komen.APS: aanbod VO talen

- Bekijk hier het volledige aanbod van het APS.

- Taal leren & ICT: de werkplaats, speciaal voor docenten mvten docenten Nederlands!

- Flip je les Nederlands en MVT-les! Conferentie Begrijpend lezen

1 oktober 2014, 9.15 – 16 uur, Rotterdam

Te veel basisschoolleerlingen scoren ondermaats voor begrijpend lezen. Ook hun motivatie voor begrijpend lezen laat niet zelden te wensen over. Dit is zorgelijk, want goede begrijpend leesvaardigheden zijn belangrijk voor een succesvolle (school)loopbaan in onze complexe informatiesamenleving.  Daarom organiseert het Kenniscentrum Begrijpend Lezen op woensdag 1 oktober 2014 de conferentie Begrijpend Lezen.

Over de doorgaande lijn bij begrijpend lezen

In de key note houdt Menno van der Schoot een pleidooi voor belevend, zintuiglijk lezen. Er zijn workshops en sessie over ondermeer begrijpend lezen met kleuters, excellente lezers, doorgaande lijn in toetsen, begrijpend lezen en de referentieniveaus.

Meer informatie en aanmelden

Voor aanmelden en meer informatie over de conferentie klik hier.

¿Cómo crear la necesidad para hablar en español?

Inscríbete gratuítamente a través de: http://www.congreso2014.nl/

El tema principal de nuestro Congreso es la expresión oral como destreza primordial en el aprendizaje de ELE. Con nuestras propuestas queremos crear la necesidad de hablar en español para que nuestros alumnos hagan uso de la lengua que se les está enseñando.

¡Ven el 6 de junio a nuestro Congreso y 'mira quién habla'Lerarendag 23 mei 2014
 
Op vrijdag 23 mei a.s. organiseert de bachelor opleiding Literatuur en Samenleving (Vrije Universiteit Amsterdam) een Lerarenmiddag met als thema:
Representatie van maatschappelijke thema’s in literatuur.
De middag richt zich op docenten Nederlands, Engels en Frans. Deelname is gratis.
     
Deze eerste bijeenkomst van de nieuwe bachelor opleiding bestaat uit plenaire bijeenkomsten (de komende bijeenkomsten zijn grootschaliger).
Docenten van de opleiding Literatuur en Samenleving vertellen over hun onderzoek.
De vier inhoudelijke bijdragen hebben als noemer de representatie van maatschappelijke thema’s in de literatuur.
Ze kennen eenzelfde structuur: een voordracht van twintig minuten, een didactisch commentaar van vijf minuten en gelegenheid tot discussie van vijf minuten.
In de Inleiding wordt ingegaan op het idee achter de nieuwe opleiding, op de relaties tussen literatuur en samenleving, en het belang ervan voor het literatuuronderwijs.
Vakdidacticus Nederlands Wim Maas geeft commentaar vanuit het perspectief van de literatuurdidactiek.

Over de opleiding
De nieuwe brede bachelor opleiding Literatuur en Samenleving is gestart in 2013.
De opleidingen Engelstalige, Nederlandse en Franse letterkunde en Literatuurwetenschap zijn in deze opleiding samengebracht. De opleidingen organiseerden voorheen (samen of elk afzonderlijk) bij- en nascholingscursussen voor docenten.
Deze traditie wordt dit jaar nieuw leven inblazen: er worden diverse bij- en nascholingsdagen voor leraren in het middelbaar onderwijs georganiseerd.
 
Voor meer informatie, het programma of aanmelden: klik hier.Zomercursussen over de inzet van digiborden en WEB 2.0 toepassingen in het MVT onderwijs

De universiteiten van Antwerpen, Nice en Catalunya (OU) en hun partners in de EU-projecten iTILT en NIFLAR bieden ook in 2014 subsidiabele zomercursussen aan voor docenten moderne talen gericht op:

a) het effectief gebruik van interactieve schoolborden (digiborden)

b) ICT & social media ter bevordering van mondelinge, interculturele vaardigheden en internationale samenwerking.

TELLConsult, mede-initiatiefnemer en partner in beide projecten, organiseert deze cursussen in samenwerking met de Universiteit van Valencia.

Meer informatie over de cursus beschrijvingen, de dag programma's en de internationale begeleidingsteams is te vinden op de actuele cursussen en registratie pagina van TELLConsult.Recente Spaans-Amerikaanse Literatuur

Graag brengen wij de nascholingscursus 'Recente Spaans-Amerikaanse Literatuur' van de Radboud Universiteit Nijmegen onder uw aandacht.

Na het succes van de cursus 'Recente Spaanse Literatuur' in 2013, zal dit jaar spraakmakende recente literatuur van Spaans-Amerikaanse bodem aan bod komen. Per college wordt één roman behandeld, die individueel en in zijn literaire en historische context wordt besproken. De cursus is bedoeld voor hispanisten, leraren Spaans en andere belangstellenden, en wordt in het Spaans gegeven.

Voor een uitgebreid programma, de leeslijst en aanmeldingen kunt u terecht op: www.ru.nl/puchumaniteis/spaans, of de bijgevoegde folder raadplegen. De kosten bedragen € 100,- (exclusief literatuur) voor de gehele cursus.TPR Storytelling netwerkbijeenkomsten 2014

De netwerkbijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen in Nederland en België die werkt met TPR Storytelling of die daar kennis mee zou willen maken.

Meer informatie en de link naar het online inschrijfformulier via de Digischool TPR Storytelling Community: http://wp.digischool.nl/tprs/ of op de site van het TPRS Platform: http://www.tprsplatform.nl/.

Data TPRS netwerkbijeenkomsten in 2014 in Utrecht:

- vrijdagmiddag 7 februari 2014, 14-17 uur

- vrijdagmiddag 4 april 2014, 14-17 uur

- zaterdagochtend 24 mei 2014, 9.30-12.30 uur

- vrijdagmiddag 13 juni 2014, 14-17 uur

- vrijdagmiddag 26 september 2014, 14-17 uur ('nieuwelingen',
geïnteresseerden)

- zaterdagochtend 15 november 2014, 9.30-12.30 uur (gevorderde TPRS docenten)APS: Conferentie havo/vwo

Het thema van de havo/vwo-conferentie is Talenonderwijs in 2014. We sturen u een afzonderlijke flyer met informatie over deze conferentie.

11 februari 2014, Utrecht
12 maart, Eindhoven
http://www.aps.nl/agenda/-/event/625707

APS: Conferentie literatuuronderwijs

Tijdens de jaarlijkse conferentie literatuur voor docenten Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans in de Tweede Fase gaan we in op mogelijkheden om de leerlingen te laten kennismaken met de wereld van de literatuur op een manier die diepgang aanbrengt en tegelijkertijd motiverend is voor docenten én leerlingen.
We sturen u in februari 2014 een afzonderlijke flyer met informatie over deze conferentie.

15 april 2014, Utrecht
http://www.aps.nl/agenda/-/event/625747

APS: Leidinggeven aan de ontwikkeling in een talensectie

Het ontwikkelen van het talenonderwijs op een school en het leidinggeven aan een sectie vragen specifieke kwaliteiten: visie en koers kunnen uitzetten, kunnen organiseren, leiderschap kunnen tonen.

23 januari en 13 maart 2014, Utrecht
http://www.aps.nl/agenda/-/event/625841

APS: Alle leerlingen actief in de taalles. Met kleine ingrepen grote effecten

Leerlingen zijn soms moeilijk aan het werk te krijgen en de resultaten stellen vaak teleur. In deze cursus gaan we aan de slag met ingrepen en werkvormen die de motivatie van leerlingen verhogen, de werkhouding verbeteren en
mogelijkheden bieden voor afwisselende en spannende lessen met uiteindelijk betere leerresultaten. De cursus levert u uitdagende nieuwe werkvormen op voor alle taalvaardigheden. Ook analyseren we uw eigen les om te
kijken hoe het met uw activiteit en die van uw leerlingen gesteld is. Tevens vertellen we u wat u kunt doen om uw leerlingen meer ‘op het puntje van hun stoel’ te krijgen.

24 januari en 19 maart 2014, Utrecht
http://www.aps.nl/agenda/-/event/626011

APS: Actief taal leren met nieuwe media

Leerlingen brengen vaak uren achtereen door achter de computer. Ze chatten met vrienden, bellen via Skype en houden een weblog bij. Het lijkt wel of er elke dag nieuwe media bij komen: Twitter, Facebook, Hyves, wiki’s, weblogs, podcasts, noem maar op. Ze worden ook wel social software genoemd, verzameld onder de naam Web 2.0.
Ook op school kunnen we deze middelen inzetten en gebruikmaken van de ICT-vaardigheden van leerlingen. Daarmee vergroten we de motivatie om taal te leren.Tijdens deze studiedag laten we voorbeelden zien van toepassingen van nieuwe media bij taalonderwijs en hoe u deze vormen van communicatie in kunt zetten in uw les.

5 februari 2014, Utrecht
http://www.aps.nl/agenda/-/event/628851

APS: Netwerk taalcoördinatoren

Steeds meer scholen werken met een taalcoördinator om het taalbeleid op de school in de praktijk vorm te geven. Al die taalcoördinatoren hebben min of meer dezelfde werkzaamheden en komen in de praktijk ook dezelfde problemen tegen. In dit netwerk ontmoeten taalcoördinatoren elkaar en kunnen zij zich ontwikkelen in hun rol.

31 oktober 2013, 23 januari en 14 april 2014, Utrecht
http://www.aps.nl/agenda/-/event/591203

APS: Taalverzorging en taalbeschouwing: eigen doelen en eigentijdse aanpakken

Leerlingen gaan beter spellen door andere aanpakken dan de oefeningen uit het boek. In het Referentiekader taal wordt in domein 4 Begrippenlijst en Taalverzorging het basisniveau voor spelling, grammatica en taalbeschouwing aangegeven. In de praktijk besteden nogal wat docenten in het voortgezet onderwijs naar verhouding veel tijd aan spelling, grammatica en stijl. Ze zien daarvan echter in de opbrengsten van hun inspanningen (en die van de leerlingen!) te weinig terug.
De grote vraag is: hoe krijgen we leerlingen zover dat ze niet alleen weten hoe ze verzorgde teksten moeten schrijven, maar dat ook willen? Daarvoor zijn eigentijdse en soms eigenwijze aanpakken nodig.

21 januari 2014, Utrecht
http://www.aps.nl/agenda/-/event/631580

APS: Investeren in fictie: de kracht van lezen in het vmbo

‘Lezen voor je plezier’ is vaak niet het eerste waar de docent Nederlands aan denkt als het om zijn vmbo-leerlingen gaat. Alle kinderen van de basisschool houden van een goed verhaal, maar op het vmbo lijkt het plezier in het lezen van boeken bij veel leerlingen verdwenen.
Recent onderzoek toont aan dat het lezen van boeken een enorme stimulans voor de taalontwikkeling van leerlingen kan zijn. Lezen van fictie en goed presteren op school gaan samen op, het een kan niet zonder het ander. Het Referentiekader taal stelt bovendien het lezen van fictionele en literaire teksten op alle schoolsoorten in het voortgezet onderwijs verplicht. Redenen genoeg dus om ‘lekker lezen’ op het vmbo te stimuleren.

4 februari 2014, Utrecht
http://www.aps.nl/agenda/-/event/632197

APS: Mondelinge taalvaardigheid van brugklas tot eindexamen

De referentieniveaus taal geven aan wat het niveau van mondelinge taalvaardigheid is als de leerlingen beginnen aan hun havo/vwo-schoolloopbaan (1F) en wat hun eindniveau aan het eind van havo-5 (3F) en vwo-6 (4F) moet zijn.

6 februari 2014, Utrecht
http://www.aps.nl/agenda/-/event/632245

APS: Hoe betrek je collega’s bij het taalbeleid?

Taalcoördinatoren weten hoe ze hun collega’s en hun schoolleiding kunnen betrekken bij de uitvoering van de taalbeleidsplannen. De meeste scholen hebben inmiddels een taalbeleidsplan. Vaak is er een groepje voortrekkers
in de school dat mooie ideeën heeft ontwikkeld voor de invulling van het taalbeleid, maar in de praktijk blijft de uitwerking van deze plannen vaak beperkt tot deze groep. Een belangrijke pijler van het taalbeleid is de aandacht voor taal in alle vakken. De grote vraag daarbij is hoe je collega’s bij het taalbeleid kunt betrekken.

13 februari 2014, Utrecht
http://www.aps.nl/agenda/-/event/632261

APS: Begrijpend lezen en woordenschat bij Nederlands en andere vakken

Leerlingen beter laten lezen en met meer plezier: het kan. Goede lezers leren beter. Goede lezers bouwen al lezend kennis op en breiden hun woordenschat spelenderwijs uit. Uit allerlei onderzoek blijkt echter dat het leesniveau van
nogal wat leerlingen niet toereikend is om het onderwijs met succes te kunnen volgen. Dat speelt uiteraard niet alleen bij Nederlands, maar bij alle vakken. Scholen kunnen veel doen om leerlingen beter te laten worden in begrijpend
lezen.
Uiteraard moeten leerlingen ervaring opdoen met de tekst met vragen en – uiteindelijk – met de leesteksten voor het examen. Maar de basis voor een actieve en wendbare leesvaardigheid wordt gelegd door flink wat ‘leeskilometers te maken’ en door lezen in rijke en motiverende contexten te plaatsen, samen met echte aandacht voor de leeshouding van iedere leerling. Wat allemaal mogelijk is en wat een goede kans op succes geeft, daarover gaat deze dag.

18 maart 2014, Utrecht
http://www.aps.nl/agenda/-/event/632288

APS: Afstemmen op verschillen in de taalles

Tijdens deze tweedaagse cursus leert en ervaart u hoe u bij de verschillende vaardigheden lesstof op verschillende manieren kunt aanbieden en verwerkingsopdrachten kunt ontwerpen die meer leerlingen in dezelfde klas tot hun recht laten komen. In elke klas hebben we te maken met verschillen: verschillen tussen jongens en meisjes, en verschillen in leerstijl, intelligentie, tempo, interesse en niveau.
Tijdens deze cursus bieden we u praktische handreikingen om meer leerlingen te bereiken en te motiveren door meer recht te doen aan die verschillen: een van de speerpunten van overheidsbeleid.

21 november 2013 en 28 janauri 2014, Utrecht
http://www.aps.nl/agenda/-/event/632432

APS: Leesvaardigheid: beter lezen, beter scoren!

Aan het eind van deze tweedaagse cursus bent u in staat een doorlopende leeslijn te ontwikkelen van onder- naar bovenbouw en kunt u op een effectieve en motiverende manier invulling geven aan de examentraining voor het centraal examen.

9 december 2013 en 4 februari 2014, Utrecht
http://www.aps.nl/agenda/-/event/632492

APS: Met 30 leerlingen tegelijk aan het spreken: hoe doe je dat?

Deze tweedaagse cursus levert u concrete voorbeelden op van spreek- en gespreksoefeningen met 30 leerlingen die u de volgende dag kunt inzetten in uw eigen praktijk. Tijdens de cursus worden lesactiviteiten ontwikkeld die tussen de bijeenkomsten in de eigen praktijk worden uitgeprobeerd.
Spreek- en gespreksvaardigheid vinden we als docenten moderne vreemde talen belangrijke, zo niet de belangrijkste vaardigheiden. Toch blijft het spreken en gesprekken voeren in de praktijk vaak de sluitpost in de lessen. Als belangrijkste obstakel wordt genoemd: ‘Hoe kan ik spreken en gesprekken voeren oefenen en beoordelen met 30 leerlingen tegelijk?’

30 januari en 11 maart 2014, Utrecht
http://www.aps.nl/agenda/-/event/632937

APS: Schrijfvaardigheid in een nieuw licht

Deze studiedag levert u concrete ideeën op om uw leerlingen creatief te laten schrijven. Hierbij nemen we als uitgangspunt dat leerlingen op alle niveaus van het Europees Referentiekader (ERK) in staat zijn om een vrije schrijfopdracht te maken. Het schrijfproduct als etalage van datgene wat de leerling tot op dat moment geleerd heeft.
Tijdens deze studiedag ontwikkelt u schrijfopdrachten die u de volgende dag aan uw leerlingen kunt voorleggen. Daarnaast krijgt u tools in handen om deze producten te beoordelen (ERK-rubrics).

18 maart 2014, Utrecht
http://www.aps.nl/agenda/-/event/634011

APS: Motivatie verhoogd? Prestaties verbeterd!

Deze studiedag levert u concrete ideeën en aanpakken om uw leerlingen meer gemotiveerd te krijgen in de taallessen. Leidraad daarbij is het door APS-talen ontwikkelde kaartspel ‘Hoe motiveer ik mijn leerlingen in de taalles? Maak leerlingen ERK-bewust!’.
Aan de hand van de kaarten in dit spel maakt u kennis met de verschillende stadia in het motivatieproces en krijgt u bij elk stadium concrete lesideeën aangereikt om met behulp van het Europees Referentiekader (ERK) uw leerlingen bewuster te maken van hun eigen capaciteiten en hun ontwikkeling in de taal.

25 maart 2014, Utrecht
http://www.aps.nl/agenda/-/event/634181

APS: De doeltaal spreken in de les. Hoe houden we het vol?

Na afloop van deze studiedag kunt u een doorlopende leerlijn ontwikkelen voor het gebruik van doeltaal is voertaal. Ook kent u manieren om het doeltaal-is-voertaalgebruik vol te houden en de eisen die doeltaal-is-voertaalgebruik stelt aan docenten en leerlingen.
Veelgehoorde redenen waarom het spreken in de doeltaal moeilijk is vol te houden, zijn: ‘de leerlingen zijn het niet gewend en vinden het moeilijk’ en: ‘hoe leg ik grammatica uit in de doeltaal?’. Het gebruik van de doeltaal heeft echter een enorm effect op het leerrendement, dat is inmiddels bewezen.

8 april 2014, Utrecht
http://www.aps.nl/agenda/-/event/634235

APS: Taal leren met tablet of iPad

Tablets of iPads zijn niet meer weg te denken in het dagelijks leven van onze leerlingen en ze hebben ook in de klas inmiddels hun intrede gedaan. Leerlingen gaan ermee om alsof ze ermee geboren zijn, docenten hebben er vaak wat meer problemen mee.
Tijdens deze studiedag maakt u kennis met de ongekende en vaak nog onbekende mogelijkheden die tablets bieden bij het leren van een vreemde taal. U hoeft geen IT-expert te zijn om aan deze dag deel te nemen, we werken met eenvoudig te bedienen applicaties. Tijdens deze dag maakt
u kennis met zeer verschillende apps die inzetbaar zijn bij leeractiviteiten van de verschillende taalvaardigheden, zowel in als buiten uw les.

16 april 2014, Utrecht
http://www.aps.nl/agenda/-/event/634315Gezocht: vrijwillige lezers voor Stichting Dedicon

De Stichting Dedicon ontwikkelt en produceert aangepast lees- en leermateriaal voor mensen met een leeshandicap.

Opdrachtgever voor ons werk zijn het Ministerie van Onderwijs, DUO en CITO.

Hierbij gaat het om algemene lectuur, zoals kranten en tijdschriften en ook romans, maar ook educatieve boeken en wetenschappelijke tijdschriften worden door Dedicon omgezet in audioformaat, braille of beeldmateriaal voor dyslectici.

Bovendien worden alle CITO toetsen en eindexamens voor alle schoolniveaus door Dedicon geproduceerd.

Voor een deel wordt hiervoor gebruik gemaakt van professionele lezers, maar Dedicon beschikt ook over een grote groep personen die op vrijwillige basis een aantal uren per week dit materiaal inlezen; zij  worden vnl. ingezet op het lezen van algemene literatuur en kranten en tijdschriften.

U kunt zich voorstellen dat het lezen van specifieke vakstudieboeken en eindexamens relevante deskundigheid op het betreffende vakgebied vereisen.

Dedicon is dringend op zoek naar uitbreiding van haar groep vrijwillige lezers op een aantal specifieke disciplines, waaronder de moderne talen.

De huidige groep vrijwilligers op dit moment bestaat veelal uit (oud)-docenten en leraren en overige personen met een relevante achtergrond.

Het gaat om personen die op vrijwillige basis, tegen vegoeding van de reiskosten, minimaal twee uur per week ( kan ook 's avonds en zaterdag) educatieve boeken willen inlezen in onze studio's.

Hiervoor zal een stemtest worden afgenomen. De locatie van onze studio's is Rijswijk.

Voor nadere vragen en informatie kunt u bellen of mailen naar:

Jan Chris Jansen ( janchrisjansen@dedicon.nl) of Adri Overbeeke (adrioverbeeke@dedicon.nl)

Tel. nr 0486 486 486.


Movies that Matter

Movies that Matter, een initiatief van Amnesty International, vertoont human rights films in binnen- en buitenland. De stichting organiseert o.a. filmvertoningen tijdens het jaarlijkse Movies that Matter Festival in Den Haag en tijdens het landelijk filmprogramma in 15 filmtheaters in heel Nederland. Een speerpunt vormen de educatie-activiteiten. Movies that Matter Educatie adviseert en begeleidt scholen bij vertoningen van human rights films.

De films, zowel speelfilm als documentaire, kennen een grote variëteit aan onderwerpen, behandelde landen en gebieden, lengte en aansluiting bij verschillende vakken in het voortgezet onderwijs. Denk bij de verschillende onderwerpen aan bijvoorbeeld kinderrechten, vrouwenrechten, discriminatie, armoede en oorlog. De films sluiten goed aan bij vakken zoals CKV, Maatschappijleer, Levensbeschouwing, Aardrijkskunde en Geschiedenis. Daarnaast zijn de films ook zeker geschikt voor de Moderne Vreemde Talen.

Bij de films kan Movies that Matter gratis lesmateriaal verzorgen in de vorm van lesbrieven. Het is ook mogelijk een verdiepingsprogramma via Movies that Matter op school te organiseren. U kunt daarbij denken aan een nagesprek met een filmmaker, een deskundige over het in de film behandelde onderwerp, een workshop film maken, of een workshop waarbij leerlingen op andere creatieve manieren hun gedachten over het getoonde uiten.

Movies that Matter organiseert op scholen ook complete All Rights Film Festivals, waarbij meerdere films worden vertoond en meerdere verdiepingsprogramma’s kunnen plaatsvinden.

De diensten van Movies that Matter zijn kosteloos. Eventuele kosten zullen bestaan uit bijvoorbeeld de kosten van een filmworkshop of een vertoning in een filmhuis. Deze kosten kunnen worden voldaan met de CKV-pas. Mail of bel voor meer informatie. We zijn ook altijd bereid om in een persoonlijk gesprek bij u op school de mogelijkheden toe te lichten.
http://www.moviesthatmatter.nl/. Email: educatie@moviesthatmatter.nl, Postbus 1968, 1000 BZ, Amsterdam, Nederland, Tel. +31 20 7733624, Fax. +31 20 6240889Educatieve projecten literatuureducatie

Maak kennis met de educatieve projecten van Passionate Bulkboek. Projecten op het gebied van jongeren en letteren die docenten, bibliothecarissen en andere professioneel geïnteresseerden met behulp van ontwikkelde lesmethoden kunnen toepassen in hun werkveld.

Jonge Jury
Een project van Stichting Lezen dat jongeren in de eerste tot en met de derde klas van het voortgezet onderwijs uitdaagt jeugdboeken uit het jaar ervoor te lezen en daaruit het mooiste boek te kiezen.
Leeftijd: 12 t/m 15 jaar
Niveau: alle
Hoe te gebruiken op school: klik hier
 
Dag van de Literatuur
Nederlands grootste eendaagse literatuurfestival voor leerlingen en leerkrachten van de tweede fase brengt op donderdag 14 maart 2013 Nederlandse schrijvers, cabaretiers, filmsterren en artiesten samen in De Doelen te Rotterdam.
Leeftijd: 15 t/m 18 jaar
Niveau: havo, vwo, gymnasium
Hoe te gebruiken op school: klik hier
 
De Inktaap
Een project van de Nederlandse Taalunie dat jongeren wil confronteren met de keuze die de jury’s van drie ‘grote’ literaire prijzen in het Nederlandse taalgebied hebben gemaakt: de AKO Literatuurprijs, de Libris Literatuurprijs en de Gouden Boekenuil.
Leeftijd: 16 t/m 18 jaar
Niveau: havo, vwo
Hoe te gebruiken op school: klik hier
 
Write Now!
Schrijfwedstrijd die jongeren aanmoedigt om zich met het schrijven van literaire teksten bezig te houden, en hen de kans biedt om ermee naar buiten te treden. Jongeren kunnen hun teksten – verhalen, songteksten, gedichten, toneel- of rapteksten – in sturen bij een van de regionale voorronden over heel Nederland, Vlaanderen en Suriname.
Leeftijd: 15 t/m 24 jaar
Niveau: alle
Hoe te gebruiken op school: klik hier
 
Dag van het Literatuuronderwijs
Een symposium voor allen die zich bezighouden met literatuureducatie. Het doel van deze dag is gerichte informatie aan te reiken en u in staat te stellen gedachten uit te wisselen met vakgenoten. De Dag van het Literatuuronderwijs vindt plaats op 29 november van 10.00 tot 16.00 uur.
Leeftijd: alle docenten Nederlands van Nederland
Niveau: alle
Meer informatie: klik hier
 


Internationalisering en taalverwerving

De nieuwe publicatie “internationalisering en taalverwerving” is het eindproduct van de LinQ-scholen uit de expertisegroep “internationalisering en taalverwerving” die een jaar lang hebben samengewerkt aan het onderwerp. LinQ staat voor versterking van het talenonderwijs voor de talen Frans en Duits. De vijf scholen die hebben deelgenomen aan de LinQ-expertisegroep, waren ook betrokken bij het LinQ-project en hebben al veel ervaring met internationalisering. Zij zijn in hun werk bij de expertisegroep ondersteund door de projectcoördinator van het Europees Platform en de projectpartner van het Duitsland Instituut Amsterdam. Het boekje bevat veel praktisch en inspirerend materiaal over internationalisering en op de bijbehorende CD-rom staan opdrachten voor internationalisering die bijdragen aan de taalverwerving van beginners (A1) tot en met vergevorderden (B2). U kunt het boekje bestellen op de webshop van het Europees Platform. Klik hier voor meer informatie over LinQ.CPS - Docententaalportfolio


Leraren hebben een belangrijke invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Toch hebben leraren niet vanzelfsprekend gelegenheid tot professionaliseren. Ze leren vaak impliciet, ongepland en probleemoplossend. Het docententaalportfolio is een instrument waarmee moderne vreemdetaaldocenten hun professionele ontwikkeling in kaart kunnen brengen, plannen en documenteren, gekoppeld aan competenties en beroepsstandaarden. Voorwaarden voor succesvolle invoering zijn eigenaarschap bij de leraar zelf, koppeling van leren van taaldocenten aan schoolontwikkeling en inbedding van het docententaalportfolio in actief personeels- en professionaliseringsbeleid in de school. Dit project levert een handleiding op met tips en onderzoeksresultaten van een aantal pilotscholen.

Klik hier voor meer informatie.Online Fries leren nu mogelijk op http://www.edufrysk.com/

Tot nog toe was het lastig om buiten Friesland Fries te leren. Om dat toch mogelijk te maken heeft het Friese cursusinstituut Afûk het online taalleerprogramma http://www.edufrysk.com/ ontwikkeld dat overal en altijd gebruikt kan worden.

Op http://www.edufrysk.com/  staat het plezier in het bezig zijn met taal en taalleren voorop. Op de site zijn verhalen te vinden, muziek en video's en overal komt de Nederlandse vertaling van het woord te voorschijn door met de muis over het woord te glijden. Dat maakt de site snel toegankelijk.
Bij de site horen ook een community en games.

De site is geschikt voor verschillende typen leerders. In het cursuscentrum kan de cursist kiezen voor 'lesplannen' die passen bij zijn of haar doelstelling of voor 'losse lessen'. Op basis van enkele zoekcriteria kan de cursist dan helemaal à la carte aan de slag.

Een deel van http://www.edufrysk.com/ is altijd gratis toegankelijk. Zo zijn een aantal lesplannen en lessen gratis, is het woordenboek altijd te raadplegen en zijn er ook geen kosten verbonden aan het deel uitmaken van de community.

Voor wie meer tijd wil investeren in het leren van Fries is er een startabonnement van drie maanden voor 15 euro. Daarna kost een abonnement 9,95 per maand. Het abonnement kan zonder opzegtermijn beëindigd worden. Het abonnement kan ook gemakkelijk weer geactiveerd worden, omdat de toegang tot de community en het eigen profiel gratis isKlascementKlasCement, de onderwijsportaalsite die intussen al meer dan 57 000 geregistreerde leerkrachten telt, stimuleert iedereen in het onderwijs om lesmateriaal met elkaar te delen. Dit schooljaar doen we dat ook actief door samen te werken met allerlei structuren.

Ook voor Levende Talen staat er heel wat waardevol lesmateriaal op www.klascement.net/talen/.
De overkoepelende site http://www.klascement.net/ biedt uiteraard ook veel mogelijkheden.Disclaimer

Levende Talen plaatst hier de aangeleverde informatie omtrent extern nascholingsaanbod. Levende Talen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van deze inhoud.

Heeft u informatie voor deze pagina? Neemt u dan contact op met bureau@levendetalen.nl.


Berichten / agenda


Vakbondsnieuws
Actueel vakbondsnieuws en MHP Nieuwsbrieven Lees verder

Extern nascholingsaanbod
Lees verder

Verenigingsnieuws:
Lees verder