HomePin wijzigen

Als u uw pincode wilt wijzigen in een voor u makkelijker te onthouden pincode, dan kan dat. Log in met de u toegezonden pincode en ga naar "Mijn gegevens". Hier kunt u uw pincode wijzigen.

Na wijziging verschijnt in het rood de melding dat ook gegevens in gebruikersbeheer zijn gewijzigd.

Hierna kunt u uitloggen en vrijwel direct met uw nieuwe pincode weer inloggen. Uiteraard kunt u uw sessie ook eerst afmaken.


Berichten / agenda


Vakbondsnieuws
Actueel vakbondsnieuws en MHP Nieuwsbrieven Lees verder

Extern nascholingsaanbod
Lees verder

Verenigingsnieuws:
Lees verder