HomeOver deze website voor oude en nieuwe bezoekers

Sinds 1 april 2006 is de website van Levende Talen vernieuwd.
15 content managers werken aan deze site. Onze ambitie is om actuele informatie te bieden aan alle sectoren en doelgroepen in het talenonderwijs.

Wie nog geen lid is zou dat gauw moeten worden... Wilt u zich aanmelden als lid, vul dan on line het aanmeldingsformulier in.
De inschrijfgegevens zijn na login direct toegankelijk. U kunt ze ook on line wijzigen. 

 


Berichten / agenda


Vakbondsnieuws
Actueel vakbondsnieuws en MHP Nieuwsbrieven Lees verder

Extern nascholingsaanbod
Lees verder

Verenigingsnieuws:
Lees verder