HomeExamen Turks

Meer informatie over staatsexamens Turks vindt u bij de IB-groep:

http://www.ib-groep.nl/particulieren/examens/Staatsexamens/s10_aanmelden_staatsexamen.asp

Voor BBL en KBL

http://www.ib-groep.nl/particulieren/examens/Staatsexamens/Vakinformatie2011/vmbo_bb-kb.asp

á

voor GL/TL

http://www.ib-groep.nl/particulieren/examens/Staatsexamens/Vakinformatie2011/vmbo_gl-tl.asp

á

voor HAVO

http://www.ib-groep.nl/particulieren/examens/Staatsexamens/Vakinformatie2011/havo_vernieuwde_profielen.asp

á

á

voor VWO
http://www.ib-groep.nl/particulieren/examens/Staatsexamens/Vakinformatie2011/vwo_vernieuwde_profielen.asp

Turks als Centraal Examen op KBL en BBL niveau vanaf 2005 / 2006

Naast andere Moderne Vreemde Talen (MVT) zoals: Duits, Frans, Spaans en Arabisch is Turks onderdeel van de Centraal Examens (CE) op Kader Beroeps Leerweg (KBL) en Basis Beroeps Leerweg (BBL) niveau. Engels als moderne vreemde taal is verplicht op alle niveaus. Russisch heeft een CE bij HAVO/VWO. Italiaans heeft geen Centraal Examen wel een Staatsexamen. Het was al mogelijk Turks als examenvak te kiezen,á maar dan als School Examen (SE) in combinatie met School Onderzoeken (SO). Vanaf dit schooljaar is het echter mogelijk ook op KBL en BBL niveau naast het bestaande GL/TL niveau bij VMBO en bij HAVO/VWO Centraal Examens af te leggen. Het verschil van het Centraal examen met het Schoolexamen is dat het cijfer van het Centraal examen meetelt en invloed heeft op de gemiddelde cijfers. Het CE geeft leerlingen de mogelijkheid gemiddeld beter te presteren en leidt naar een diploma, dus naar het schoolsucces!. Turks kan vanaf het 1e jaar op alle niveaus in het voortgezet onderwijs gekozen worden: tot en met het examenjaar met een afsluiting van het Centraal examen. Hiermee is voorzien in een compleet aanbod moderne vreemde talen. Turks kan zowel als keuzevak als extra vak gekozen worden. Het is ook mogelijk Turks als 2e of 3e moderne vreemde taal te kiezen.

Als sectie Turks van de vereniging Levende Talen wensen wij dat de huidige keuzemogelijkheden er ook in de toekomst blijven. Aangezien Nederland bekend staat als een land waar men zijn talen goed spreekt - wat we graag zo houden - willen we het talenonderwijs bevorderen voor alle leerlingen! Daarnaastázoudenáwe graag zien dat in het onderwijs meer rekening gehouden wordt met de diversiteit aan talen in de samenleving en dat het onderwijs inspeelt op ontwikkelingen ook internationaal. Om dit te realiserenáondersteunen weáhet beleid om een 2e en 3e moderne vreemde taal als keuzemogelijkheid te bieden en zetten ons in om ouders te informeren en hen op de keuzemogelijkheden te wijzen.áááá

Tot 2000 waren Arabisch, Spaans en Turks examenvakken op C- en D-niveau. In 2000 zijn de examens op C-niveau voor deze drie talen opgeheven. Met de overstap naar het VMBO waren er voor deze examens in de KB- en BB-niveaus geen mogelijkheden meer om de vakken als examenvak aan te bieden.

Iná2005 zijn er voor het eerst examens ontwikkeld voor VMBO KB en BB, maar veel scholen zijn hiervan niet op de hoogte. Toch hebben zich voor het examen Turks 28 leerlingen aangemeld. De verwachting is dat dit vak op meer scholen gekozen gaat worden, omdat in de komende jaren Turks in KB en BB als keuzevak aangeboden gaat worden. Dankzij de Minister van Onderwijs is het weer mogelijk in het KB en BB examen te doen in het Turks, Arabisch en Spaans.

Meer informatie

Klik hier voor een bericht van Ímer Konak over de examens Turks KB en BB

Informatie over het nieuwe Inburgerings examen

">


Berichten / agenda


Vakbondsnieuws
Actueel vakbondsnieuws en MHP Nieuwsbrieven Lees verder

Extern nascholingsaanbod
Lees verder

Verenigingsnieuws:
Lees verder