HomeLeerstoel

Voor Levende Talen is bij de faculteit der Letteren van de Universiteit Utrecht een plaats voor een bijzonder hoogleraar ingeruimd. Dit is een zogenaamde wisselleerstoel; elke vijf jaar wordt een andere kandidaat benoemd. Na Gerard Westhoff en Gert Rijlaarsdam, is nu Huub van den Bergh bijzonder hoogleraar vanwege de Levende Talen. De leeropdracht wisselt met de kandidaat; bij elke nieuwe invulling worden andere accenten gelegd worden, zo lang taalvaardigheidsonderwijs in het voortgezet onderwijs maar centraal staat.
Van den Bergh’s leeropdracht is kort samengevat: toetsing en didactiek van taalvaardigheidsonderwijs. Hij houdt zich dan ook met diverse aspecten van ons taalonderwijs bezig, variėrend van problemen met de evaluatie van (aspecten van) taalvaardigheid tot de implementatie van nieuwe curricula. Uit de aard der zaak staat hierbij de wetenschappelijke onderbouwing van de didactische vernieuwing en van toetsing centraal. Deze wetenschappelijke onderbouwing krijgt vorm door voordrachten, publicaties in tijdschrijften, en begeleiding van promovendi.

Onder de link projecten (alleen ingelogde leden) wordt een overzicht gegeven van lopende en recentelijk afgesloten onderzoeksprojecten waarbij Van den Bergh betrokken was. Mocht u naar aanleiding van deze projecten vragen hebben, of mochten er andersinds vragen zijn over taalvaardigheidsonderwijs of de evaluatie daarvan, aarzelt u dan niet om contact te nemen: h.vandenbergh@uu.nl


Berichten / agenda


Vakbondsnieuws
Actueel vakbondsnieuws en MHP Nieuwsbrieven Lees verder

Extern nascholingsaanbod
Lees verder

Verenigingsnieuws:
Lees verder