HomeAbonneren

Scholen, Bibliotheken en vaksecties kunnen zich abonneren op Levende Talen Magazine en Levende Talen Tijdschrift.

Onze tijdschriften zijn in de meeste schoolbibliotheken en bibliotheken van opleidingsinstituten aan te treffen. Waar dat nog niet het geval is, daar is dat uiteraard een gemis.

Leden van Levende Talen ontvangen onze printmedia gratis (zie onder "De vereniging / Lidmaatschap"). Maar als lid kunnen zich alleen natuurlijke personen inschrijven op hun woonadres - geen scholen, vaksecties of bibliotheken.
Abonnees ontvangen geen inlogcodes voor de website.

Tarieven:
Een abonnement naar een adres in Nederland kost € 120.
Een abonnement naar een adres in het buitenland kost € 150

Aanmelding voor een abonnement graag schriftelijk aan het bureau richten met bezorg- en factuuradres. Adres bureau: klik hier voor het adres van het bureau.

Een abonnement geldt tot wederopzegging. Bij opzegging na 1 december van elk jaar wordt het abonnement geacht stilzwijgend te zijn verlengd tot en met 31 december van het daarop volgende jaar.


Berichten / agenda


Vakbondsnieuws
Actueel vakbondsnieuws en MHP Nieuwsbrieven Lees verder

Extern nascholingsaanbod
Lees verder

Verenigingsnieuws:
Lees verder