HomeSectie Pools

Welkom bij de talensectie Pools!De Sectie Pools is op 11 april 2015 als onderdeel van Levende Talen in het leven geroepen. Op deze manier behoort het Pools van nu af aan tot de talen die in de Nederlandse maatschappij een rol van betekenis spelen en die deel kunnen uitmaken van onderwijsprogramma’s. Graag betuigen wij onze dankbaarheid aan de medewerkers van de opleiding Slavistiek van de Universiteit van Amsterdam onder leiding van prof. dr. Ellen Rutten, evenals aan prof. dr. Wim Honselaar voor diens steun aan ons project vanaf het begin. Speciale dank gaat uit naar dr. Alla Peters-Podgaevskaja: zij maakte de brug tussen de organisatie Levende Talen en de Sectie Pools. Dank ook aan de docenten die verenigd zijn in Levende Talen, onder leiding van mevr. Judith Richters, voor de vriendelijke ontvangst en voor de aangename sfeer die onze samenwerking van in het begin kenmerkte. Wij zijn er ons allen goed van bewust dat ons nog veel werk te wachten staat om de Poolse taal, en tegelijk de Poolse cultuur, daadwerkelijk te populariseren. Wij zijn er echter van overtuigd dat het enthousiasme en de creativiteit van twee generaties liefhebbers van het Pools tot veel in staat is. Wij willen een platform worden voor de talrijke Poolse verenigingen in Nederland die als doel hebben het onderwijsniveau en de promotie van de Poolse taal in dit land op een hoger niveau te tillen. Graag helpen wij respect op te bouwen voor onze taal en cultuur in een tweetalige dialoog. Uw medewerking is meer dan welkom. In naam van het tijdelijke bestuur van de Sectie Pools: Elżbieta Niemczuk-Weiss Medeoprichter en Voorzitter


Berichten / agenda


Vakbondsnieuws
Actueel vakbondsnieuws en MHP Nieuwsbrieven Lees verder

Extern nascholingsaanbod
Lees verder

Verenigingsnieuws:
Lees verder