Home Nt2Sectie NT2

Welkom op de site van de sectie NT2!
Het gedeelte van de site waar u zich nu bevindt, is voor iedereen toegankelijk.

Klik hier om naar het besloten deel van uw sectie te gaan.
Klik hier als u uw lidnummer en/of pincode niet meer weet.De sectie NT2 houdt zich bezig met het onderwijs van het Nederlands als Tweede taal, maar ook met Taalbeleid en Taalgericht vakonderwijs.
De sectie NT2 draagt bij aan de doelstellingen van Levende Talen in het algemeen en zet zich in voor de versterking van het vak.
Er bestaan intensieve contacten met de Beroepsvereniging van docenten NT2, de SLO, opleidingsinstituten enz.

Als u nieuwsgierig bent geworden en meer wilt lezen, dient u lid te zijn van Levende Talen, zodat u met een inlogcode toegang krijgt tot het besloten gedeelte.


OP ONZE SITE

Taalvaardigheid NT2: toetsen, portfolio’s en examens (2009) 

Eén van de pagina's van de sectie NT2 is de pagina NT2-Toetsen.  In oktober 1996 verscheen de brochure Toetsen voor het NT2-onderwijs. Er was destijds behoefte een dergelijk overzicht aangezien in korte tijd een groot toetsen op NT2-gebied was ontwikkeld.

In de afgelopen twaalf jaar zijn een aantal NT2-toetsen verdwenen, maar zijn er ook nieuwe bijgekomen. De sectie NT2 wilde daarom een vervolg op de brochure van 1996, maar kiest voor een moderne variant daarvan: een overzicht dat te raadplegen is via de website van de Vereniging van Leraren in Levende Talen.

De doelstelling is hetzelfde gebleven: een kort en duidelijk overzicht van de meetinstrumenten voor NT2 die thans beschikbaar zijn voor het voortge­zet onderwijs en de volwasseneneducatie. Er wordt geen oordeel gegeven over de kwaliteit van de instrumenten, want het overzicht is bedoeld als hulpmiddel om de juiste toets voor een bepaalde doelgroep te vinden.

Bij de aanpassing in 2009 is ook een beschrijving toegevoegd van de NT2-examens die bij wet geregeld zijn.

De toetsen en examens zijn beschreven door Connie Raijmakers-Volaart (Taal2) en Renske Valk (VALK tekst&advies) in overleg met de uitgevers van de verschillende instrumenten.

Als voorbeeld vindt u hier de beschrijving van de Begintoets Alfa van Cito.


Berichten / agenda


Vakbondsnieuws
Actueel vakbondsnieuws en MHP Nieuwsbrieven Lees verder

Extern nascholingsaanbod
Lees verder

Verenigingsnieuws:
Lees verder