Home EngelsSectie Engels

Klik hier om naar het besloten deel van uw sectie te gaan.
Klik hier als u uw lidnummer en/of pincode niet meer weet.


Nieuwsbrief 2015-4
Nieuwsbrief 2015-2


In Memoriam – Prof. dr. Theo van Els 1936 – 2015

Byrhtwold spoke, lifted his shield, He was an old retainer, shook his ash (spear), He full boldly exhorted the warriors: ‘Mind must be the firmer, heart the more valiant, Courage must be the greater, as our strength diminishes, Here lies our lord, quite hewn down, The noble man in the dust. Ever will he have cause to mourn Who now thinks to depart from his battle, I am old of life, hence I will not, But by the side of my lord, By the man so dear, I intend to lie.’

(Old English Poem, referring to battle of Byrhtnot against vikings at the Blackwater, Essex, 991 AD)*

Het Sectiebestuur Engels van levende Talen is ontroerd door het overlijden van een van haar ereleden: Theo van Els, op dinsdag 4 augustus jl. In LTM 2011-3 werd Theo nog geportretteerd in de galerij van ereleden, met als kop: “Beschikbaar zijn op het juiste moment”. Dit was een uitstekende beschrijving van Theo als mens én van zijn leven. Theodorus Johannes Maria van Els werd geboren in Wanssum in Noord-Limburg in 1936. Hij deed gymnasium α aan het kleinseminarie Rolduc in Kerkrade (daar was geen gymnasium β, wat hij eigenlijk liever had gedaan). Vervolgens gaat hij naar de (toen nog) Katholieke Universiteit Nijmegen voor een studie Engelse taal- en letterkunde, waar hij tijdens zijn studie hij ook een jaar colleges in Nottingham volgt. In 1961 behaalt hij zijn doctoraal. Na een leraarschap Engels in Venray tussen 1960 en 1965, begint hij in 1965 als wetenschappelijk medewerker aan het nieuwe talenlaboratorium van de universiteit in Nijmegen. In 1972 promoveert hij daar, cum laude, op zijn proefschrift over Oudengelse plaats- en persoonsnamen in een 8e eeuws handschrift. Vervolgens wordt hij in 1981 in Nijmegen benoemd tot Hoogleraar ‘Toegepaste Taalkunde, in het bijzonder het leren en onderwijzen van modern vreemde talen’. In 1977 heeft hij dan al het Handboek voor de Toegepaste Taalkunde gepubliceerd (samen met G. Extra, Th. Bongaerts en Ch. Van Os). Van 1994 tot 2000 is hij tenslotte Rector Magnificus van de (inmiddels) Radboud Universiteit Nijmegen. Maar zijn liefde voor het Oudengels bleef altijd groot. Ook na zijn emeritaat bleef Theo heel actief, zo was hij ruim 10 jaar voorzitter van de Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek en in 2010 ontving hij de Zilveren Waalbrugspeld van de gemeente Nijmegen.

Theo werd in 1995 benoemd tot erelid van Levende Talen en dat was niet voor niets. Hij was altijd zeer actief in en betrokken bij de vereniging: al in de jaren zeventig van de vorige eeuw was hij lid van de Commissie Modernisering Leerplan Moderne Vreemde Talen. Verder publiceerde hij het rapport Horizon Taal, bekleedde hij het voorzitterschap van de Commissie Herziening Eindexamens havo/vwo en van de Begeleidingscommissie ITS onderzoek. Theo betreurde het dat de belangstelling van leraren voor de wetenschap tegenwoordig niet meer zo groot is en dat er nu weinig relatie meer is tussen de lerarenopleidingen en de theorie van het vreemdetalenonderwijs. Wij wensen de familie van Theo en alle anderen die hem dierbaar waren heel veel sterkte met dit grote verlies.

Het Bestuur van de Sectie Engels van Levende Talen,

Willemien den Hollander Patricia Rose Marlise Kruishoop Ester Ignacio-Tas Rob Mengerink Pascal Koole Betty Molt Jurjen van Rossum.

*(uit: The English language, a historial introduction, pp. 125-126, Charles Barber, 1993, Cambridge University Press).Het sectiebestuur Engels per 11 april 2015

Na de recente Algemene Ledenvergadering op 11 april jl. is er één wijziging in het Sectiebestuur Engels: Pascal Koole hebben wij nu officieel verwelkomd als nieuw algemeen bestuurslid. Het Sectiebestuur Engels is nu als volgt samengesteld (tussen haakjes staan de ervaringsgebieden):
Willemien den Hollander, voorzitter (mbo)
Marlise Kruishoop, vice-voorzitter (havo/vwo/vo/tto)
Rob Mengerink, penningmeester (avo/veva)
Betty Molt, secretaris (NCE, hbo, behalve lerarenopleidingen)
Patricia Rose, algemeen bestuurslid (IATEFL + vmbo/vo/tto)
Pascal Koole, algemeen bestuurslid (bo/vtto/Early English + mbo + pabo/lerarenopleidingen)
Ester Ignacio-Tas, algemeen bestuurslid (vmbo)

Het Sectiebestuur Engels vindt het heel belangrijk om, vol energie en enthousiasme, haar sectieleden zo goed mogelijk van dienst te zijn en te informeren.
Het e-mail adres voor al uw vragen, opmerkingen, ideeën etc. etc. m.b.t. de Sectie Engels van Levende Talen is: secretaris.engels@levendetalen.nlIATEFL

Patricia Rose is onze Associate, namens Levende Talen, bij de IATEFL, de International Association of Teachers of English as a Foreign Language. Ook op de Annual Conference 2015 in Manchester was zij weer present. Meer weten? Benader Patricia op de LSD of ALV of mail: p.rose@aps.nl  Zij vertelt graag alles over deze belangrijke en interessante organisatie voor docenten Engels van over de gehele wereld.Nationaal Congres Engels 2015 weer groot succes!

Het 11e Nationaal Congres Engels op 13 maart 2015 was weer een groot succes. Bijgaand een uitgebreid verslag van de NCE voorzitter. Vele foto's én een filmpje van deze dag zijn te bekijken op de website http://www.nationaalcongresengels.nl/

Berichten / agenda


Vakbondsnieuws
Actueel vakbondsnieuws en MHP Nieuwsbrieven Lees verder

Extern nascholingsaanbod
Lees verder

Verenigingsnieuws:
Lees verder