Home ChineesSectie Chinees

Klik hier om naar het besloten deel van uw sectie te gaan.
Klik hier als u uw lidnummer en/of pincode niet meer weet.


Samenstelling bestuur

Voorzitter: Gwendolyn Tates
Secretaris: Danielle Coppee
Penningmeester: Judith Zoetelief
Lid: Sophie Zijlstra
Lid: Rients van Goudoever

Het bestuur is te bereiken via de mail: levendetalenchinees@gmail.com

Op linked in via de groep Docenten Chinees Nederland, waar alle landelijke nieuws m.b.t. het vak Chinees wordt gedeeld.

CHINEES: NIEUWE MODERNE VREEMDE TAAL op de middelbare school!

Scholen mogen vanaf 2015 het vak Chinese taal en cultuur als examenvak aanbieden in het vwo. Meer dan ooit zal er veel aandacht zijn voor vakontwikkeling en moeten we nadenken over een goede invulling van het vak Chinees in het voortgezet onderwijs.

Missie

De sectie Chinees van Levende Talen is de enige belangenvereniging van docenten Chinees in Nederland. Ze wil zich sterk maken voor de positie van het schoolvak Chinees in het voortgezet en hoger onderwijs en probeert naar buiten toe de belangen van docenten Chinees en hun visie op het schoolvak Chinees te vertegenwoordigen.

Visie

De sectie Chinees van Levende Talen ziet het als haar doel om een vakinhoudelijke  bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de docenten Chinees, en wil tegelijkertijd inspelen op de veranderingen in het onderwijs ten aanzien van het vak Chinese taal en cultuur. Zowel de professionalisering van de talendocent alsook de positie van de taal staat centraal.
Daarnaast wil de sectie een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen in het invoeren van het vak Chinees in het Nederlands onderwijs door deelname aan verschillende externe projecten en (werk) groepen en aan overleg met derden.

Agenda:

- Congres Chinees in het voortgezet onderwijs op 28 januari 2014 In het ICLON gebouw, Leiden.

- ALV maart 2014

- Docentenbijeenkomst 4 april 2014

- Landelijke studiedag in november 2014

Wat bieden wij schoolleiders?
• informatie over de praktijk van het geven van Chinees op scholen voor voortgezet onderwijs
• advies bij het invoeren van Chinees als keuzevak in het voortgezet onderwijs
• helpen zoeken naar een docent Chinees bij u in de buurt

WORD LID !
U profiteert van alle voordelen van het lidmaatschap van Levende Talen zoals:
• Levende Talen Magazine, acht keer per jaar • Levende Talen Tijdschrift, vier keer per jaar • het lidmaatschap van de vakbond
• korting op studiedagen
• uitwisseling van onderwijsmateriaal
Bovendien betekent een lidmaatschap van de sectie Chinees dat u het belangrijke werk van een vakvereniging steunt en daar zelf ook direct invloed op uit kunt oefenen. Als lid draagt u bij aan de ontwikkeling van het vak Chinees in het Nederlandse onderwijs.


Berichten / agenda


Vakbondsnieuws
Actueel vakbondsnieuws en MHP Nieuwsbrieven Lees verder

Extern nascholingsaanbod
Lees verder

Verenigingsnieuws:
Lees verder