HomeSectie Papiaments

Klik hier om naar het besloten deel van uw sectie te gaan.
Klik hier als u uw lidnummer en/of pincode niet meer weet.Titel: Welkom op de site van de sectie Papiaments van Levende Talen!

Wat is Papiaments?

Papiaments is de algemene omgangstaal in het Caribisch deel van ons koninkrijk. Ook in Nederland spreekt een groot deel van de migranten thuis Papiaments. De taal is in de zeventiende eeuw ontstaan als communicatiemiddel voor de verschillende bevolkingsgroepen op de benedenwindse eilanden. Men vindt in de taal woorden van Europese en niet-Europese oorsprong. Er zijn twee spellingen: Papiamento voor Aruba en Papiamentu voor CuraÁao en Bonaire. Dit laatste eiland is sinds 2010 een bijzondere gemeente van Nederland. Hiermee heeft het Papiaments de status bereikt van derde Koninkrijkstaal. Õn het basisonderwijs dient de taal in de lagere klassen veelal als instructiemiddel. In het voortgezet onderwijs is de taal soms verplicht en soms keuzevak.

Wat is de sectie Papiaments?

De sectie Papiaments behartigt de belangen van docenten Papiaments in de brede zin in alle delen van het Koninkrijk. Vervolgens maakt zij zich sterk voor de opname ervan in het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, in de Grondwet en in het Europees Manifest voor talen van Minderheden of regionale talen. Een van de zwaartepunten is het ontwikkelen van onderwijsleermateriaal. De sectie werkt daarbij nauw samen met de Stichting Splika in Nederland en het instituut voor taalplanning FPI op CuraÁao.

Wie vormen het sectiebestuur?

Het sectie Papiaments bestaat uit:

  • Ruben Severina (voorzitter)
  • Erich Püschel (secretaris)
  • Geraldine van Bueren (penningmeester)
  • Nihayra Leona (bestuurslid)

Wat is de doelstelling?

De sectie stelt zich ten doel de communicatie te bevorderen met de leden overzee en de naamsbekendheid te vergroten in het Nederlands onderwijs. Op termijn zou het net als bij andere minderheidstalen mogelijk moeten zijn deze taal te kiezen als extra vak op school. Om deze en andere overwegingen streeft het sectiebestuur naar samenwerking met de secties Fries, Arabisch, Turks en Nederlands als tweede taal.

Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap?

Door hun lidmaatschap kunnen de leden op de hoogte worden gehouden worden van de nieuwste ontwikkelingen in het taalonderwijs die gepubliceerd worden in de twee organen van de vereniging. De nieuwe inzichten worden vaak met vertraging ook in het Caribisch deel overgenomen. Door hun lidmaatschap kunnen zij aan het bereiken van erkenning van het Papiaments als derde koninkrijkstaal en volwaardige schooltaal.
Tevens kunnen zij hun bevindingen en ideeÎn publiceren in het magazin. Zij kunnen contact onderhouden met collegaís van andere scholen voor de uitwisseling van didactische ervaringen en samenwerken bij de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal. Voorts is er de mogelijkheid deel te nemen aan internationale bijeenkomsten op het gebied van het taalonderwijs.

Hoe kun je lid of nevenlid worden?

Aanmelding als lid gaat via het bureau van de vereniging van leraren Ieder lid van levende talen kan naast zijn/haar oorspronkelijke sectie nevenlid worden van de sectie Papiaments en daarmee het werk van deze nieuwe sectie ondersteunen.

Hoe kun je bestuurslid worden?

Gelieve contact op te nemen met het bestuur op het e-mailadres: papiaments@levendetalen.nl.


Berichten / agenda


Vakbondsnieuws
Actueel vakbondsnieuws en MHP Nieuwsbrieven Lees verder

Extern nascholingsaanbod
Lees verder

Verenigingsnieuws:
Lees verder