HomeStructuur

Interne structuur

Levende Talen (De Vereniging van Leraren in Levende Talen) is een overkoepelende federatie van 13 verschillende talensecties. De talensecties zijn zelfstandige verenigingen onder een eigen bestuur. Leden van Levende Talen schrijven zich in bij één van de talensecties.

Het hoogste gezag binnen de vereniging berust bij de Algemene Ledenvergadering. Zij kiest de leden van het Dagelijks Bestuur (DB). Samen met de voorzitters van de talensecties vormt het DB het bestuur van de vereniging.

Het dagelijks bestuur bestaat uit

Jos Canton, secretaris

Judith Richters, voorzitter

voorzitter#levendetalen.nl

Blanca Cano Gonzalez, vicevoorzitter

vicevoorzitter#levendetalen.nl

secretaris#levendetalen.nl

Kitty Willemsen, algemeen bestuurslid

Rahime Gülcü

kk

penningmeester#levendetalen.nl
Contact: bureau#levendetalen.nl 
bureaumedewerkster
mw. Myrna Brouwer
bureau#levendetalen.nl

In de adressen is de "@" vervangen door een "#" om automatische spam te weren.Ereleden

Onze vereniging telt momenteel acht ereleden: leden die door de ledenvergadering tot erelid benoemd zijn vanwege hun bijzondere verdienste voor het taalonderwijs en voor de vereniging. Het zijn: Alie Toussaint-Dekker, Noortje Jacobs, John Daniels, Martin Mulder, Alex Riemersma, Jan Valkenburg, Erwin de Vries en Rients Miedema.

Besturenboek

Klik hier voor het besturenboekje.

Bestuursleden hebben hieronder toegang tot het extranet van:

Het Dagelijks Bestuur
Het Bestuur


Berichten / agenda


Vakbondsnieuws
Actueel vakbondsnieuws en MHP Nieuwsbrieven Lees verder

Extern nascholingsaanbod
Lees verder

Verenigingsnieuws:
Lees verder