HomeStatuten

De vereniging heeft ten doel:

a.   de bevordering van de studie van levende talen en het onderwijs daarin;
b.  de behartiging van de belangen van de leraar levende talen, waar deze samengaan met onderwijskundige facetten van het leraarsbestaan en tevens de behartiging van de belangen van de leraar levende talen op rechtspositioneel en arbeidsvoorwaardelijk gebied;
c.  het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

STATUTEN 

Klik hier voor de statuten.
Klik hier voor de statuutswijziging van 30 november 2009.

BESTURENBOEK

Klik hier voor het besturenboekje.


Berichten / agenda


Vakbondsnieuws
Actueel vakbondsnieuws en MHP Nieuwsbrieven Lees verder

Extern nascholingsaanbod
Lees verder

Verenigingsnieuws:
Lees verder