HomeMissie

Levende Talen heeft als doel:
het bevorderen en ontwikkelen van taalonderwijs in alle levende talen in brede zin;
het bieden van een platform aan taaldocenten;
het behartigen van belangen van taaldocenten.

Om deze doelen te bereiken, organiseert Levende Talen studiedagen en congressen over taalonderwijs, informeert zij haar leden over nieuws en ontwikkelingen betreffende het vakgebied door middel van de tijdschriften Levende Talen Magazine en Levende Talen Tijdschrift, via nieuwsbrieven, via de website en via de sociale media LinkedIn en Twitter.

Sinds 2004 is Levende Talen aangesloten bij de Federatie van Onderwijsvakverenigingen (FvOv) om de belangen van haar leden in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer te behartigen. Levende Talen is aangesloten bij de CMHF/MHP voor de behartiging van de pensioenen.

Visie

Levende Talen wil als vakinhoudelijke organisatie een bijdrage leveren aan het talenonderwijs en inspelen op de veranderingen met het oog op bevordering en verbetering van het talenonderwijs.

Daarom besteedt Levende Talen veel aandacht aan actuele en te verwachten ontwikkelingen in het talenonderwijs. De professionalisering van de talendocent staat daarbij centraal alsook de positie van de talen in het onderwijs.

Levende Talen vindt het van wezenlijk belang dat de docent goed toegerust blijft voor de praktijk.

Daarnaast vindt Levende Talen het belangrijk om als vakorganisatie een bijdrage te leveren aan ontwikkelingen in het talenonderwijs door deelname aan verschillende externe projecten en (werk) groepen en aan overleg met derden.


Berichten / agenda


Vakbondsnieuws
Actueel vakbondsnieuws en MHP Nieuwsbrieven Lees verder

Extern nascholingsaanbod
Lees verder

Verenigingsnieuws:
Lees verder