HomeWelkom op de pagina’s van de sectie Russisch

De sectie Russisch van Levende Talen draagt met tal van activiteiten en initiatieven bij aan de doelstellingen van Levende Talen. Zij zet zich in voor de belangenbehartiging en de versterking van het vak Russisch in het reguliere dagonderwijs en in het volwassenenonderwijs. Lees verder...

 


WELKOM OP DE SITE VAN DE SECTIE RUSSISCH
 

Nieuws / Agenda / Bestuur / Eindexamens / Links / Lid worden / Contact


Ruslanddag taal en cultuurAfbeeldingsresultaat voor god literatury  26 september 2015
Iedereen die heeft bijgedragen aan de Ruslanddag 2015 en alle aanwezigen hartelijk bedankt. Het was een interessante, drukbezochte en geslaagde dag.  

Programma
We zijn erin geslaagd een interessant, gevarieerd programma met lezingen en workshops samen te stellen. Van Otto Boele kregen we te horen hoe in Rusland in het 'Jaar van de literatuur' de strijd wordt aangebonden met ontlezing. Pauline Nekeman vertelde over het vertalen van Russisch proza met een groep. Duke Meijman dook met ons in de geschiedenis van Russische studenten in Nederland in de 18e eeuw. Daarna waren er vier workshops: een vertaalworkshop, over Chersonskij, interculturaliteit in de les, en over Russische muziek in Nederland. Om na te lezen wat deze dag te bieden had, kunt u de uitnodigingsbrief lezen.


Poesjkinmedaille voor Eva den Hartog en Esther van LooPoesjkinmedaille van Maprjal voor Eva den Hartog en Esther van Loo

Aan het eind van de Ruslanddag werd de Poesjkinmedaille van Maprjal feestelijk uitgereikt aan Eva den Hartog en aan Esther van Loo vanwege hun grote verdiensten voor de verspreiding van de Russische taal en literatuur in Nederland.
Eerder ontvingen al 10 andere Nederlanders de Poesjkinmedaille voor hun inzet en betrokkenheid bij de introductie van Russisch op school, het uitbouwen van het schoolvak Russisch tot een volwaardig vak en het vergroten van onze kennis van de Russische taal en cultuur. Voor een kort overzicht kunt u deze powerpoint bekijken.

Eindexamens havo/vwo
Sinds 1971 is Russisch een schoolvak op havo en vwo. Je kunt het kiezen als tweede moderne vreemde taal in je profiel, als (profiel)keuzevak, of als extra vak.
Het Centraal Examen Russisch voor havo en vwo vind in 2016 plaats op vrijdag 27 mei 2016, van 09.00-11.30

Heb je een Russischtalige achtergrond en wil je eindexamen havo of vwo doen?
De sectie Russisch begeleidt leerlingen met een Russischtalige achtergrond (heritage leerlingen) naar het havo/vwo eindexamen. Lees verder...

De Sectie Russisch van Levende Talen heeft oefenbundels met de centraal schriftelijke eindexamens van 2000 tot 2012 samengesteld. Meer informatie vind je op onze pagina over het Eindexamen RussischVakpublicatie over het Centraal examen Russisch
Als u meer wilt weten over de
totstandkoming van het Centraal examen Russisch, de eindtermen, voorbeelden van de inhoud, de relatie tot het ERK, enzovoorts, lees dan de Vakpublicatie. Deze publicatie is tot stand gekomen onder auspiciën van het College voor Examens en zij bevat een scala aan nuttige informatie voor studenten en docenten die zich willen voorbereiden op het Centraal examen.

Lees verder op onze pagina over het Eindexamen Russisch


Film 'Eindexamen Russisch havo/vwo'
Speerpunt van de sectie Russisch is ondermeer het enthousiasmeren van meer leerlingen voor het eindexamen Russisch, en de begeleiding van heritage leerlingen (op afstand) naar het eindexamen Russisch. Tijdens de studiedag Russische Cultuur op 22 juni 2013 vond de première plaats van een filmpje over het 'Eindexamen Russisch havo/vwo'.  Dit filmpje werd gemaakt tijdens het Examen voor BN'ers bij Boekhandel Pegasus op 15 mei door Jaap Hoogstad Productions.

Eindexamens Russisch 2015 in de media
De eindexamens 2015 zitten er weer op. Het examen Russisch vond plaats op de laatste dag, samen met de examens Arabisch, Fries, Spaans en Turks. Dit bleef niet ongemerkt bij de media. Zie NieuwsFeestbundel ter gelegenheid van honderd jaar publicaties van Levende Talen
Op 9 december 2013 verscheen de feestbundel Ik las met de klas een heerlijk gedicht. Honderd jaargangen Levende Talen, gepubliceerd door de redactie van Levende Talen Magazine (LTM). De sectie Russisch leverde ook een bijdrage. Voor alle lezers van de bundel die geen Russisch kunnen lezen heb ik de Russische gedichten hieronder voorzien van een vertaling en van linkjes naar YouTube en andere websites. Veel plezier (Geramé Wouters)

De feestbundel is nu ook online te raadplegen via de tijdschriftensite van publicaties van Levende Talen

 

Volg ons op Twitter @Russisch_lerenVaste activiteiten
Vaste activiteiten zijn de studiedagen van de sectie (nascholing) en de driejaarlijkse Olympiade Russische taal en literatuur in het Poesjkin Instituut in Moskou.
Vragen die het sectiebestuur op dit moment sterk bezighouden en die ze ook met publicaties, onderzoek en activiteiten onder de aandacht brengt, zijn:

  • het bevorderen van het schoolvak Russisch in het voortgezet onderwijs en het beroeps- en volwassenenonderwijs
  • onderwijs aan 'heritage speakers' (leerlingen met een Russischtalige achtergrond)
  • advies aan schoolleiders bij het invoeren van Russisch op school
  • advies aan ouders over mogelijkheden voor hun kinderen om examen Russisch te doen
  • Russisch als uitdaging voor hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs

Voor lopende activiteiten zie Agenda

Bestuurssamenstelling
Per april 2014 is Katerina van Wegen voorzitter van het sectiebestuur Russisch van Levende Talen. De samenstelling van het bestuur van de sectie Russisch ziet u hier.Lidmaatschap van de sectie Russisch:
De sectie Russisch biedt haar leden al meer dan veertig jaar een ontmoetingsplek en platform. Zij behartigt de belangen van haar leden, onder andere via de vakbond. Zij informeert haar leden en organiseert nascholing. Als lid steunt u het werk van de sectie en kunt u daar zelf ook direct invloed op uitoefenen.

Leden van de sectie Russisch zijn taaldocent in alle soorten onderwijs, leraar Russisch in opleiding en student. Zij zijn betrokken bij de opleiding tot docent Russisch, het College voor de Examens, CITO, het staatsexamen Russisch, de herziening van de leergang 'Pasport v Rossiju', de Geert Grote Universiteit en MAPRJaL (de Internationale vereniging van docenten Russische taal en literatuur). Ook taaltrainers, tolken en vertalers zijn lid van de sectie Russisch.

Voor informatie over het lidmaatschap en voor direct aanmelden als lid


Berichten / agenda


Vakbondsnieuws
Actueel vakbondsnieuws en MHP Nieuwsbrieven Lees verder

Extern nascholingsaanbod
Lees verder

Verenigingsnieuws:
Lees verder